งานบริการวิชาการ


การอบรมหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” รุ่นที่ 3

หลักสูตรออนไลน์ Google Meet

วันที่เสาร์ ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19  ธันวาคม 2564 (รวมระยะเวลาอบรม 2 วัน)

 ดูกำหนดการ ได้ที่นี่ ... กำหนดการอบรมนักเรียน รุ่นที่ 3.pdf
สมัครเข้าร่วมโครงการ .....กดสมัคร .....
ดูรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่   ..... กดดูรายชื่อ .....