หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  นายเกียรติคุณ ยอดปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีวววิทยาอุตส ...
2022-06-01 10:40:21
หัวหน้าสาชขาวิชารับเชิญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Department of Marine and Coastal Resources)
เมื่อวันที่ 23 – 25  พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาว ...
2022-06-01 11:25:31
ข่าวย้อนหลัง