เครื่องมือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เครื่องอะตอมมิกแอบซอฟรฺชั่นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (AAS)

เครื่อง Ion Chromatography
เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

เครื่องผลิตน้ำที่ปราศจากไอออน
เครื่องกลั่นไนโตรเจน

ครื่องย่อยไนโตรเจน
ตู้อบ (้Hot Air Oven)

ตู้อบ (้Hot Air Oven)


ปั๋มเก็บตัวอย่างอากาศ