หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > บริการวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
บริการวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

admin env
2018-11-25 20:57:21

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562


          เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “พี่สอนน้อง” เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบคุณภาพน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนที่มีการสอบถามขั้นตอนการสมัคร การเรียนในรั้วสวนสุนันทา และการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหากสำเร็จการศึกษาแล้ว