หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566

admin env
2023-07-17 14:33:23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566

      เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี