หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

admin env
2023-09-18 13:56:50

สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสาขาวิชาได้นำนักศึกษาของสาขาวิชาไปศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การให้อาหารวัวแดง กิจกรรมการทำลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะนำไปยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกในป่า กิจกรรมการปลูกป่า การทำโป่งเทียม และการเดินสำรวจป่า เป็นต้น โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งสาขาวิชาต้องขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกท่านที่ได้มอบความรู้และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่นักศึกษาของสาขาวิชา