หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำระดับภูมิภาคฯ ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำระดับภูมิภาคฯ ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

admin env
2023-09-18 13:50:12

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำระดับภูมิภาคฯ ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำระดับภูมิภาค 2nd Regional Leadership Forum and Workshop in Research Governance on Supporting for Sustainable Research Ecosystems in Higher Education Institutions in the GMS and Timor-Leste จัดโดย SEAMEO (RIHED) ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2566 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม