หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ

admin env
2023-09-18 13:51:50

สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ 

 เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา อาคาร 24 โดยมีน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 107 คน มาเรียนรู้ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมีรุ่นปีชั้นปีที่ 1 – 4 ของสาขาวิชา เป็นผู้สอนให้ความรู้แก่น้อง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้