หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ...
2023-09-18 13:56:50
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ  เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กั ...
2023-09-18 13:51:50
วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566
วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566    เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาค ...
2023-07-17 14:33:05
ข่าวย้อนหลัง