หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ  เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ม ...
2024-01-26 07:52:49
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ  เมื่อวันพุธ ที่ 10 มกราคม ...
2024-01-26 07:51:10
สาขาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณ ...
2023-12-17 09:22:22
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ...
2023-09-18 13:56:50
ข่าวย้อนหลัง