หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรจากโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรจากโครงการกิจกรรมด ...
2023-08-11 20:07:21
ข่าวปัจจุบัน