หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชา
กิจกรรมสาขาวิชา

โครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติรุ่น 2
วิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ รุ่นที่ 2      & ...
2022-11-15 14:33:06
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานงานนอกสถานที่
          เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค ...
2019-05-23 18:04:04
บริการวิชาโรงเรียนสามพรานวิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนค ...
2018-11-25 19:37:24
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
         เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศ ...
2018-11-15 21:27:55
ข่าวปัจจุบัน