หน้าหลัก > ประกาศ

SCI SSRU Mini Conference
...
2018-04-27 13:08:41
โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้
         วันที่ 30 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มจำ ...
2018-04-04 13:17:59
ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในต่างประเทศ
        วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความ ...
2018-06-17 08:45:01
Big Cleaning Day 2018
วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Big Cleaning Day 2018 โดยมีจุดประสงค์ เพ ...
2018-04-04 11:56:26
ประกาศปัจจุบัน