หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
         เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศ ...
14 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62
บริการวิชาโรงเรียนสามพรานวิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนค ...
24 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานงานนอกสถานที่
          เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค ...
23 พ.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
โครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติรุ่น 2
วิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ รุ่นที่ 2      & ...
11 พ.ย. 65 - 17 ก.พ. 66
กิจกรรมปัจจุบัน