หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > หัวหน้าสาชขาวิชารับเชิญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Department of Marine and Coastal Resources)
หัวหน้าสาชขาวิชารับเชิญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Department of Marine and Coastal Resources)

admin env
2022-06-01 11:25:31

เมื่อวันที่ 23 – 25  พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Department of Marine and Coastal Resources) ในการนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเอราวัณ จังหวัดพังงา