หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > สาขาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม

admin env
2023-12-17 09:22:22


สาขาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อม ...ดูนกชมไม้ในวังสุนันทา.... ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยมีกิจกรรมเช่น การศึกษาความหลากหลายของนกและพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัย การฝึกทดลองทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และทำการประเมินการปล่อยคาร์บอน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมอบรมกว่าร้อยคน และนักเรียนให้ความสนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบ portfolio ที่กำลังจะเปิดรับในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ด้วย