หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ

admin env
2024-01-26 07:52:49

สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติการ 

 เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ รุ่นที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา อาคาร 24 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 110 คน มาเรียนรู้ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2 ของสาขาวิชาฯ เป็นผู้สอนให้ความรู้แก่น้อง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ