หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมชี้แจงผลการศึกษาการจัดทำและพัฒนา บัญชีมหาสมุทร (ocean accou
ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมชี้แจงผลการศึกษาการจัดทำและพัฒนา บัญชีมหาสมุทร (ocean accou

admin env
2023-08-21 21:16:38

ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมชี้แจงผลการศึกษาการจัดทำและพัฒนา บัญชีมหาสมุทร (ocean account) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิว จังหวัดเชียงใหม่