หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566
วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566

admin env
2023-07-17 14:33:05

วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566

    เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาของสาขาวิชา โดยมีกิจกรรมการแนะนำอาจารย์ของสาขาวิชา การแนะแนวการเรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณเปรม ธนไตรภพ หัวหน้าสำนักงาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายขั้นตอนวิธีการเรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปบนแพลตฟอร์ม flexspace ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ในวันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของสาขาวิชาอีกด้วย ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี