หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > นักศึกษาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สำรวจความเห็นของประชาชน
นักศึกษาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สำรวจความเห็นของประชาชน

admin env
2023-07-17 14:33:50

นักศึกษาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สำรวจความเห็นของประชาชน

     เมื่อวันที่ 6 – 11 เมษายน 2566 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวคัทลียา ขาวเจริญ นางสาววรรณวิษา ตั้งบรรเจิดวณิช และนางสาวไอริณ มีจันทร์ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ในการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และเสนอกลไกการขับเคลื่อนตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นเจ้าของโครงการ เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค (ประชาชนทั่วไป) ในพื้นที่ตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ย่านพาณิชยกรรม เพื่อเป็นตัวแทนของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้ทราบถึงความเห็นที่มีต่อการนำวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกเป้าหมายมาใช้ชีวิตประจำวัน ณ ตลอดเทเวศร์ ตลาดรวมยาง เขตดุสิต และตลาดสดธนบุรี กรุงเทพมหานคร