หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > วิทย์สิ่งแวดล้อม ฯ ต้อนรับและหารือกับตัวแทนบริษัท RION ประเทศญี่ปุ่น
วิทย์สิ่งแวดล้อม ฯ ต้อนรับและหารือกับตัวแทนบริษัท RION ประเทศญี่ปุ่น

admin env
2023-07-17 14:34:05

วิทย์สิ่งแวดล้อม ฯ ต้อนรับและหารือกับตัวแทนบริษัท RION ประเทศญี่ปุ่น

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯได้ต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดสัมมนาทางวิชาการ “การตรวจวัดเสียงรบกวน” กับ Mr. Naru Sato (Engineering Manager S&V Measuring Instruments) และ Mr. Kazu Hagiwara (International Sales Manager Europe Representative S&V Measuring Instruments) จากบริษัท RION CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องวัดระดับเสียงที่มีมาตรฐานระดับโลก จากประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนของบริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2422) ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา