หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ
สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ

admin env
2024-01-26 07:51:10

สาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ

  เมื่อวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ .. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 24 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้สอน ซึ่งนักศึกษาได้ใช้ความรู้ในวิชาที่เรียนถ่ายทอดสู่น้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 จำนวน 20 คน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียน