หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 28 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 28 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

admin env
2023-07-17 14:33:13สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 28 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ เข้าพบปะ พูดคุย แนะนำการเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กับนักศึกษารุ่นที่ 28 ของสาขาวิชาหรือนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 30 คน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี