หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดประชุมสาขาวิชา ประจำเดือนธันวาคม 2565
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดประชุมสาขาวิชา ประจำเดือนธันวาคม 2565

admin env
2023-07-17 14:35:04

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดประชุมสาขาวิชา ประจำเดือนธันวาคม 2565

                      วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสาขาประจำเดือนธันวาคม โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การรับสมัครนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์สาขา กิจกรรม Open House โครงการ Green Youth 2566 การจัดทำหลักสูตรปริญญาเอก และงบประมาณคงเหลือของสาขาวิชา เป็นต้น