หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าสาชขาวิชารับเชิญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Department of Marine and Coastal Resources)
เมื่อวันที่ 23 – 25  พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาว ...
2022-06-01 11:25:31
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานงานนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงกา ...
2019-05-23 18:06:19
บริการวิชาการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อำเภออัมพวา จังหวัด ...
2018-11-25 21:03:14
บริการวิชาการโรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม    & ...
2018-11-25 20:56:51
บริการวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562& ...
2018-11-25 20:57:21
บริการวิชาการโรงเรียนสามพรานวิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนค ...
2018-11-25 20:56:17
บรรยายพิเศษ พรบ.วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ...
2019-05-23 18:05:05
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชนเกาะกลาง
 เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2018-11-25 19:57:53
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบริการวิชาการ “พี่สอนน้องพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบริการวิชาการ “พี่สอนน้องพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์”&nbs ...
2018-11-25 19:57:45
ข่าวปัจจุบัน