หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขาวิชา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานงานนอกสถานที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานงานนอกสถานที่

admin env
23 พ.ค. 62 - 25 ก.ค. 62


          เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และ อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนแก่นักศึกษาและบุคลากร  โดยช่วงเช้ามีการบรรยายภาพรวมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท การทำเหมืองแบบ Semi-open  และการฟื้นฟูเหมืองซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบแกลเลอรี่สร้างสรรค์ปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. ให้เป็นเส้นทางบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ อิชิตัน และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิธีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ