หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขาวิชา > โครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติรุ่น 2
โครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติรุ่น 2

admin env
11 พ.ย. 65 - 17 ก.พ. 66

วิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติการ รุ่นที่ 2

          เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้เปิดห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเข้ามาฝึกทักษะในปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำต่างๆ เช่น การวัดค่าพีเอชในน้ำ การตรวจวัดปริมาณสารแอมโมเนียในน้ำ การวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ การวัดปริมาณสารโลหะหนักในน้ำ การตรวจวัดระดับ และการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เป็นต้น ซึ่งมีพี่นักศึกษาของสาขาวิชาในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นพี่เลี้ยงและสอนน้องในการทำปฏิบัติการ ทั้งนี้โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เป็นโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในวันนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้