หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขาวิชา > วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

admin env
14 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62

         เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “พี่สอนน้อง” เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบคุณภาพน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนที่มีการสอบถามขั้นตอนการสมัคร การเรียนในรั้วสวนสุนันทา และการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหากสำเร็จการศึกษาแล้ว