หน้าหลัก > กิจกรรม

พี่สอนน้องพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์
1 มี.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
         เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศ ...
14 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62
บริการวิชาโรงเรียนสามพรานวิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนค ...
24 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62
กิจกรรมปัจจุบัน